Countryliedjes met merel op een hek songteksten (2023)

Krijg songteksten vanCountryliedjes met merel op een hek songtekstjij houdt van. Lijst bevatCountryliedjes met merel op een hek songtekst songtekstenvan oudere nummers en hete nieuwe releases. Laat elk woord van je favoriete nummer horen of start vanavond je eigen karaokefeestje :-).


LILA MCCANN - DOWN CAME A BLACKBIRD LYRICS
Lachend om elk klein ding dat hij hoorde. Verdwenen als een droom in een rookwolk. Ze komt niet terug en het is geen grap. Ze is weg. Je bent er niet meer. Beneden kwam een ​​merel. Bij het vuur gezet. Zei "de toekomst komt op je af als een goederentrein. En je loopt over een draad".

Lila McCann - Down Came a Blackbird songtekst
Tekst voor Down Came a Blackbird van Lila McCann. Er kwam een ​​merel naar beneden Gezet op een hek Praten in raadsels Geen zin, want ze is weg Y...

Burl Ives - The Bird Courting Songtekst
"Hallo" zei de specht die op een hek zat "Ik heb eens een knappe deerne het hof gemaakt Ze werd brutaal en vluchtte voor mij Sindsdien is mijn hoofd rood geweest" "Hallo" zei de blauwe vogel terwijl ze vloog "Als ik een jonge man was, zou ik Ik zou er twee hebben. Als er één brutaal zou worden en weg zou willen, zou ik een nieuwe snaar voor mijn boog hebben.' 'Hallo' zei de merel tegen de kraai.

MCCANN LILA - DOWN CAME A BLACKBIRD LYRICS
Verdwenen als een droom in een rookwolk. Ze komt niet terug en het is geen grap. Ze is weg. Je bent er niet meer. Beneden kwam een ​​merel. Bij het vuur gezet. Zei "de toekomst komt op je af als een goederentrein. En je loopt over een draad". Omdat ze weg is.

Dr. HAAK - RODE GEVLEUGELDE MERLIJK LYRICS
Als ik op weg ben naar huis. Op een ochtend de Roodvleugelmerel. Verliet zijn hek van prikkeldraad voor zonsopgang. Voor de jongeman had zijn vlucht een magische betekenis. En de dag erna was hij weg. Roodvleugelige Merel vlieg. Weg van Neuvo Laredo. Ik zal er zo dadelijk zijn. Als ik op weg ben naar huis.

Songtekst The Nashville Bluegrass Band - Blackbirds and Crows
En ik vertel ze hoe ze weg is. Ik vertel ze hoe ze haar koffers pakte en ons gelukkige huis vernielde. Oh, ik vertel ze dat ze in Atlanta cocaïne gebruikt en God weet het alleen. Maar Eva is niet weg, ze is hier bij mij. Precies hier waar ze altijd zal zijn. Met de merels en de kraaien. Herhaal refrein. Tekstcorrectie indienen →.

Down Came A Blackbird songtekst van Lila McCann - originele song volledige tekst ...
Naar beneden kwam een ​​merel Gezeten op een hek Praten in raadsels Geen zin Want ze is weg Jij bent baby is weg Beneden kwam een ​​merel Neergestreken op paal Haalde een spiegel tevoorschijn En zei: "zoon, zie" Want ze is weg Je baby is weg Weg als een dollar uitgegeven aan een drankje. Het hoofd hangt boven het aanrecht. Verdwenen als de wind door een hutdeur

Songtekst Lila McCann - Down Came A Blackbird
Naar beneden kwam een ​​merel, op een hek gezet Praten in raadsels, geen zin, want ze is weg, je baby is weg. Naar beneden kwam een ​​merel, zat op een paal. Haalde een spiegel tevoorschijn en zei: "Zoon, zie" Omdat ze weg is , je baby is weg Weg als een dollar uitgegeven aan een drankje Hoofd hangt boven het aanrecht Weg als de wind door een kajuitdeur

GENE AUSTIN - BYE BYE BLACKBIRD LYRICS
Ik ga al mijn zorg en wee inpakken. Hier ga ik, zacht zingend. Dag, dag, merel. Waar iemand op me wacht, is suiker zoet, hij ook. Dag, dag, merel. Niemand hier om van me te houden en me te begrijpen, oh, wat een pechverhalen vertellen ze me allemaal. Ik ga het inpakken en het licht aansteken

COUNTRY MUZIEK LYRICS
Met songteksten van de nieuwste en beste countrymuziekhits. Teksten. Populaire songteksten. Billboard Hot 100. Aankomende songteksten. Recent toegevoegd. ... Top 19 countryteksten. 1: Body Like A Back Road Sam Hunt: 2: Praat met een meisje Tim McGraw & Faith Hill: 3: Dirt On My Boots Jon Pardi: 4: The Fighter Keith Urban: 5: Hurricane Luke ...

Songtekst Zoek merel
Blackbird-teksten. door Katie Noonan op album Blackbird - The Music of Lennon and McCartney. Merel zingt in het holst van de nacht Pak deze gebroken vleugels en leer je hele leven vliegen.

HEK LYRICS
Hek songteksten collectie. Blader door 29 songteksten en 13 Fence-albums.

The Bird Song Lyrics - Historische folk
Hoi! zegt de merel, zittend op een stoel, Ik heb ooit een dame het hof gemaakt; Ze bleek wispelturig en keerde haar de rug toe, en sindsdien ben ik in het zwart gekleed. Hoi! zegt de blauwe gaai terwijl ze vliegt, als ik een jonge man was, zou ik er twee hebben; Als er een wispelturig bleek te zijn en toevallig zou gaan, zou ik een nieuwe pijl op mijn boog hebben. Hoi! zegt de kleine leren gevleugelde vleermuis,

BLACKBIRD RAUM - CATHERINE'S WHEEL LYRICS
Ik heb het gevoel dat ik een ledemaat ben kwijtgeraakt, omdat ik niet kan lopen, ik zal zwemmen, deze knoop onder mijn keel doorhakken, een plastic juweel van hoop naliet dat alleen in de zon smolt, me liet wiegen op de golven van dit doolhof van chloorwater, met niets donkers als de oceaan diep in het spookland

ROD STEWART - BYE BYE BLACKBIRD LYRICS
Dag, dag, merel. Waar iemand op me wacht. Sugar is lief, zij ook. Dag, dag, merel. Niemand hier kan van me houden en me begrijpen. Oh, wat een pechverhalen vertellen ze me allemaal. Maak mijn bed op en steek het licht aan. Ik kom vanavond laat aan, merel, doei, doei, ja, ja. Bluebird, bluebird roept me ver weg.

DIONNE FARRIS - MEREL LYRICS
Geschreven door John Lennon en Paul McCartney) Merel zingt in het holst van de nacht Neem deze gebroken vleugels en leer vliegen Je hele leven heb je alleen maar gewacht op dit moment om zich voor te doen Merel zingt in het holst van de nacht Neem deze ingevallen ogen en leer je hele leven zien.. .

Beautiful South - Blackbird On The Wire songtekst
Originele tekst van het nummer Blackbird On The Wire van Beautiful South. Verken 1 betekenis of schrijf de jouwe. Vind meer teksten van Beautiful South. Bekijk officiële video, print of download tekst in PDF. Reageer en deel je favoriete songteksten.

BOB DYLAN - ZITTEND OP EEN OMHEINING VAN PRIKKELDRAAD LYRICS
Nou, deze vrouw die ik heb, vermoordt me levend. Ja, deze vrouw die ik heb, vermoordt me levend. Ze maakt een oude man van me. En man, ik ben nog geen vijfentwintig. Natuurlijk ga je denken dat dit nummer een riff is. Ik weet dat je gaat denken dat dit nummer maar een riff is. Tenzij je in een tunnel bent geweest.

AMELIA CURRAN - MEREL OP VUUR LYRICS
Ik hield van je zoals een meteoor. harten.En toch, bloedende milde vergevingbekentenissen ...

Songtekst Amelia Curran - Blackbird On Fire
Tekst voor Blackbird On Fire van Amelia Curran. Ik hield van je als een meteoor. Het kan zijn pad niet veranderen. Its pealed by speed and fire, Just k... Typ de titel van het nummer, de artiest of de songtekst. Musixmatch PRO Topteksten Community Bijdragen. Log in. LyricsBlackbird On Fire Amelia Curran. Geschreven door: Laatste update op: 4 januari 2021.

20 songteksten gevonden.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 31/10/2023

Views: 5780

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.