Oakville Beaver, 12 juni 1974, p. 22 (2023)

22 THE OAKVILLE BEAVER 12 juni 1974Sylvia Gill graduates class of '74Afstudeerceremonies voor studenten van het Sylvia Gill Secretarial College werden onlangs gehouden in de H o l i d a y Inn in Burlington. De winnaars van speciale prijzen voor het jaar zijn als volgt: Mun i cen tG e r v a i s , Oakv i l l e , speedwriting steno; Kerst in Gruenwald, Mississauga, prijs voor typen; Elizabeth Henry, Bur Lington, eert typeprijs; en Karen Wiskin, Oakville, eervolle typeprijs. Cum laude afgestudeerd aan de school waren Susan Green, Oakville, Kerst in Gruenwald, Mississauga, Elizabeth Henry, Bur l i ngton, C a t h e r i n e Hesson, Oakville en Susan Jones, Oakville. Beken, Nova Scotia; Joanne Burne, Oakville; Glynis Cunningham, O a k v i l l e; L e s l e y El lwood, Oakville; Munt G e r v a i s , Oakville; Lynn Jackson, B u r l i n g t o n ; L i n d a Mart in, Burlington; Kathy mei, Norval; Kathy Nelson, Oakville;Suzanne P a r t r i d g e , Oak v i l l e ; D e b o r a h Pennie, Oakville; B r e n d a T r o u g h t o n, Oakville; Wendi Turpin, Burlington; Evelyne Weber, Oakville; en Karen Wiskin, Oakville. Afscheidsleider van de klas was Kerstin Gruenwald. Als uw afvalwaterafvoersysteem voor thuis of in een huisje niet voldoet aan de nieuwe voorschriften die onlangs zijn vastgelegd in de milieubeschermingswet... Dit kan het resultaat zijn. Het Aquarobic afvalwaterbehandelingssysteem voor thuis is door de overheid geaccepteerd. Het Ministerie van Milieu van Ontario heeft een aantal strenge, nieuwe voorschriften uitgevaardigd voor rioolwaterzuiveringssystemen in huis, zoals privy's en septic tanks. Deze regels worden opgelegd in ieders voordeel. Als uw bestaande (of voorgestelde) systeem niet voldoet aan deze voorschriften, kan het gebruik van uw eigendom worden geweigerd totdat dit wel het geval is. Het revolutionaire nieuwe Aquarobic Home Sewage Treatment System van Waltec Industries Limited kan uw probleem oplossen. Dat komt omdat na vijf jaar van strenge veldtesten (waaronder een jaar in het Sheridan Park van de Ontario Research Foundation) Aquarobic schriftelijk is geaccepteerd door het ministerie. Kortom, het voldoet!Lees over deze andere uitstekende voordelen1. Aquarobic is het eerste echt efficiënte alternatief voor de septic tank.2. Het is volledig automatisch en behandelt huishoudelijk afvalwater van maximaal 10 personen per dag, met ruimte over.3. Neemt slechts een vijfde van de oppervlakte in beslag die nodig is voor een septic tank.4. Het is stil en geurvrij.5. Het kan op elke locatie worden geïnstalleerd, ongeacht het terrein en de bodemgesteldheid.6. Het wordt geleverd met een garantie van tien jaar op alle onderdelen en service.7. Het wordt geïnstalleerd en onderhouden door een in de fabriek opgeleide vertegenwoordiger in uw eigen lokale gemeenschap. (Beschikbaar voor installatie dit jaar in Muskoka, Parry Sound, Simcoe, Kent, Essex & Lambton.)8. Vervaardigd door Waltec Industries, een 69 jaar oud Canadees bedrijf. Omdat Aquarobic in de fabriek wordt gebouwd en door de overheid wordt geaccepteerd, kan en zal Waltec namens u de benodigde goedkeuring verkrijgen voor installatie bij u thuis, huisje of bouwplaats. Als u meer wilt weten over dit geweldige systeem, schrijf dan voor uw gratis exemplaar van "The Aquarobic Story": een 16 pagina's tellend boek in kleur met gedetailleerde informatie. Richt uw verzoek aan Aquarobic Division,Waltec Industries Limited,P.O. Box 1150,28 Main Street, Penetanguishene, Ontario, L0K-1P0.A Division of Waltec Industries Limited, Penetanguiseene en Wallaceburg, OntariofaQuarOBAROBAROBAROBICHOMEis iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMEN Tekken'METENTMERKT dan het gebruikte water is niet = w 1 overmatig of te heet. Na het wassen dienen de meubelen 1 5 drooggewreven te worden met een schone frisse i 1 doek. Het wassen en schoonmaken verwijdert de meeste = j§ vegen en plakkerigheid. Vers harsen kan volgen. 1 s Dit is het meest gunstig voor het herstellen van de glans van =EE antieke meubelen. 1s Als je geen water wilt gebruiken, is hier een I 5 reinigingsformule die ook werkt: Doe een = s theelepel olijfolie en een theelepel = p terpentijn in een liter warm water. Spoel een doek van 1 £ door dit mengsel. Druk overtollig vocht §H uit de doek en wrijf het meubel glad. §E Daarna drogen met nog een schone, droge doek, i = De resultaten zullen fantastisch zijn.§ Die plastic lipjes die worden gebruikt om brood en broodje = = gesloten wikkels vast te houden, kunnen worden omgezet in = 1 bladwijzers of worden gebruikt om vellen van 1 s briefpapier bij elkaar te houden .'§ We hebben hier nog nooit van gehoord, maar een buurvrouw schrijft haar prachtige jaarlijkse uitstalling van £ £ rozen in haar tuin toe aan het in topvorm houden van ze met regelmatige doses Epsom-zout. Een paar i § eetlepels van het zout, om de paar weken in de grond gegraven rond = 5 per plant, zou het § § geheim zijn. Probeer bij het kopen van de zouten aqd aankoop | H ze in zakken. De zouten zijn veel grover en £ = veel goedkoper. £ Als je een deurknop tegen je j | E meubels of muren elke keer dat de deur wordt geopend, = ik schuif gewoon een plastic keukenwasser over de = E knop. Dit voorkomt deuken en ontsierde plekken 1 1 op muren en meubels. Ze worden meestal verkocht in 1 1 verschillende kleuren, dus je kunt er een kopen die past bij de inrichting van je kamer. 1 = materialen die aan het reguliere kunnen hechten = 1 blik kan van aluminiumfolie gemaakt worden = 1 taartvorm. Bewaar bij het snijden van de plaat twee derde voor de pan en het andere derde voor een schraper van 1 E.| Als je een weekendje weg gaat en = § verschillende gekleurde = E garens en naalden mee wilt nemen voor noodnaaiwerk. E| U kunt het doen zonder een hele H I naaiset mee te hoeven sjouwen. Wikkel een meter of zo van de | 1 verschillende gekleurde draden rond een ijslolly = = stok. Leg alle losse eindjes aan één kant en bedek E § met een stuk doorzichtige plastic tape. Duw naalden 1 I in tape. Een leeg pillenflesje is ook nog zo'n E § handig bakje. Beide methoden kunnen in 1 tas worden gedragen. Het ijslollystokje neemt weinig ruimte in beslag § 1 en zal plat liggen. I De meeste katten knabbelen graag op gras, maar als ze binnen worden gehouden omdat je in een appartement woont, = 1, zullen ze hun drang naar groen bevredigen door te eten 1 5 de bladeren op kamerplanten. Je kunt het verlangen naar s § stillen door wat haver of roggezaad in E = aluminiumfolie pannen te planten. Vogelzaad kan ook worden gebruikt als het haver- of roggezaad niet beschikbaar is. Als uw huisdier 1 §j katachtige ook uw meubels en stoffering gebruikt voor 1 E om zijn klauwen te slijpen, maak dan een krabpaal van 1 s en bedek een stuk schroot met een oud E H stuk vloerkleed. S LIM -A -W A YEXCLUSIEVE GEZONDHEIDSSALON VOOR DAMES MET MODERNE VERKLEINENDE MATERIALEN DOUCHES • SAUNA • LOUNGES • KAPPEN DIVERSE PLA NS BESCHIKBAARKom binnen en bezoek Ons PARK ROYAL PLAZA8 2 3 -3 2 1 0

© Oakville Bever

Vorig

Volgende

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 27/10/2023

Views: 5891

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.